dinsdag 15 juni 2010

Geen onafhankelijk onderzoek naar aanval op Freedom Flotilla

President Obama van de VS vindt het voldoende dat Israel zelf een onderzoek instelt naar de aanval op de Freedom Flotilla en de daaropvolgende slachtpartij aan boord van het Turkse schip Mavi Marmara. En aangezien de VS het vetorecht hebben in de Verenigde Naties, zal het daar ook bij blijven en zal er dus geen internationaal, onafhankelijk onderzoek komen. Hiermee hebben we dus de absurde situatie dat de crimineel zelf zijn misdaden mag onderzoeken. Inmiddels heeft Israel een commissie samengesteld die het onderzoek zal gaan uitvoeren. De voorzitter is een gepensioneerd rechter genaamd Yaakov Tirkel, die al heeft gezegd dat hij in feite het nut van dit onderzoek niet inziet. In de commissie zit verder een generaal van de IDF, het Israelische leger. Die zal dus ook niet direkt objectief zij. In feite heeft Israel aangegeven dat de commissie geen commando's zal ondervragen die deel genomen hebben aan de aanval. Een van de buitenlandse waarnemers is de heer David Trimble, mede oprichter van de organisatie "Friends Of Israel", een club van niet-Joodse Zionisten.

Het mag duidelijk zijn dat de objectiviteit van deze commissie ver te zoeken is en dat dit onderzoek bij voorbaat al een farce genoemd kan worden. Daarom zal de aanval op het hulpkonvooi hoogstwaarschijnlijk vrijwel zonder politieke consequenties blijven voor Israel. Toch is de publieke opinie in de wereld wel aan het verschuiven, want de waarheid kan nu eenmaal niet eeuwig verborgen blijven. Steeds meer mensen beseffen dat Israel niet de deugdzame democratische staat is die zij graag pretendeert te zijn. Het wordt steeds duidelijker hoezeer het Palestijnse volk te lijden heeft onder de Israelische onderdrukking en bezetting en steeds meer gewone burgers wensen daar niet langer medeplichtig aan te zijn en sluiten zich aan bij de wereldwijde boycot tegen Israel, de BDS (Boycott, Divestment, Sanctions). Volgens de coördinatoren van BDS hebben de gebeurtenissen rond de Freedom Flotilla de boycot een geweldige impuls gegeven.

Hierbij roep ik iedereen die dit leest op om ook mee te gaan doen aan deze globale boycot. Dat kan bijvoorbeeld door geen produkten meer te kopen die afkomstig zijn uit Israel of uit illegale Joodse nederzettingen in Palestijns gebied. Het kan ook inhouden niet mee te doen aan economische, culturele of academische activiteiten of uitwisselingen die door Israel georganiseerd zijn of waar zij belang in heeft.

Boycots en isolatie hebben in grote mate bijgedragen aan de uiteindelijke val van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika, waarbij de politiek pas veel later actie ondernam. Misschien kunnen we op dezelfde manier ook de Apartheidsstaat Israel onder druk zetten om te stoppen met haar grove schendingen van mensenrechten en internationaal recht en zich te gaan gedragen als een beschaafd land. Helaas heeft deze schurkenstaat de steun van de grootmacht Amerika en ook van veel landen binnen de EU waaronder ons eigen Nederland. Dit betekent dat het proces langer zal duren en moeilijker zal zijn, maar uiteindelijk zal Israel volkomen alleen komen te staan en dan geen keus meer hebben dan alle internationale wetten en conventies te gaan respecteren.

Voor meer informatie over de boycot en voor een lijst van foute merken en produkten: http://www.bdsmovement.net Er is ook een Nederlandse BDS-site met informatie over acties in ons eigen land: http://bdsnederland.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten