dinsdag 28 december 2010

Herdenking van Gaza oorlog op de Dam

Gisteren woonde ik op de Dam in Amsterdam een herdenking bij van de aanvallen van het Israelische leger op de Gazastrook. Precies twee jaar geleden richtte het leger met bommen en fosforgranaten een slachting aan in Gaza. Dit leidde tot de dood van meer dan 1400 Palestijnen. Meer dan 5000 gewonden werden blijvend invalide.

De ruim 100 aanwezigen op de Dam lieten blijken dat Gaza niet vergeten is en dat onze solidariteit met het verzet tegen onderdrukking en apartheid en voor vrijheid en gelijke rechten door blijft gaan zolang dat nodig is, zowel in Gaza, de Westoever als in Israel zelf.

vrijdag 17 december 2010

Petitie: bevrijd de kinderen van Palestina

Hier is weer eens een petitie die zeer de moeite waard is om te ondertekenen.

Helaas is het heel gewoon dat Palestijnse kinderen door de Israeli's worden gearresteerd en gevangen gezet. Alleen al in de stad Jeruzalem is dit het afgelopen jaar zo'n 1200 kinderen overkomen, waarvan de jongste 7 jaar oud was.
Kinderen worden vaak 's nachts van hun bed gelicht, geboeid en hardhandig ondervraagd. Bedreiging, mishandeling en seksueel misbruik zijn daarbij eerder regel dan uitzondering.

Deze petitie verzoekt president Obama om druk op Israel uit te oefenen om deze vreselijke, illegale praktijken te stoppen.
Petition: free the children of Palestine

donderdag 9 december 2010

Geen nieuwe bouwstop, geen "vredesproces"

President Obama heeft zijn eis aan Israel voor een nieuwe "bouwstop" in de nederzettingen laten vallen. Ondanks alle cadeautjes die hij Netanyahu aanbood, zoals voor een enorm kapitaal aan de verschrikkelijkste wapens, de belofte om in de VN alle Israel onwelgevallige resoluties te blokkeren en na deze drie maanden nooit meer om een nieuwe bouwstop te vragen, wees Netanyahu de eis af. En vervolgens zei Obama in feite tegen hem: "Prima, jij wint, ga je gang dan maar."

Nu is het "vredesproces" dus dood en er zal voorlopig wel niet meer onderhandeld worden. En hoewel er van een "vredesproces" eigenlijk nooit sprake is geweest, had ik toch de hoop dat Obama, al was het maar een piepklein beetje, de rem had kunnen zetten op het wangedrag van Israel. Maar nu heeft hij weer eens laten zien dat ook hij, net als zijn voorgangers, helemaal onder de knoet zit van de pro-Israel lobby.

Dit alles is natuurlijk rampzalig voor de Palestijnen. Het is vreselijk dat Israel nu ongehinderd door kan gaan hen te terroriseren en onderdrukken en hun land te stelen. Ik denk dat het nu belangrijker is dan ooit dat wij gewone burgers hiertegen onze stem laten horen.

Uiteraard geeft Israel de Palestijnen ook nu de schuld voor de mislukking. Volgens een anonieme Israelische diplomaat zijn de onderhandelingen mislukt omdat de Palestijnen per se ook Jeruzalem bij de bouwstop wilden betrekken. Zie dit artikel uit de Washington Post: U.S. tactics in Mideast talks criticized
Maar dit is onzin want van Obama hoefde de bouwstop niet voor Jeruzalem te gelden en zelfs daar ging Israel niet mee akkoord. Bovendien is de Palestijnse eis aan Israel om daar niet te bouwen volkomen redelijk omdat zij Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat willen. Hun recht hierop is ook vastgelegd in resoluties van de VN.

We hebben dus weer het oude liedje. Netanyahu wil geen vrede en is niet bereid tot enige concessie, hoe klein ook. De Palestijnen verliezen intussen steeds meer terrein, letterlijk en figuurlijk, maar zijn toch nog bereid om te praten en zelfs nog concessies te doen. Maar Israel laat de boel vastlopen en weet het vervolgens zo te draaien dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de Palestijnen wordt gelegd.

maandag 15 november 2010

Nieuwe bouwstop

De Israelische regering overweegt onder Amerikaanse druk om een nieuwe bouwstop voor nederzettingen op de Westoever af te kondigen. Als deze bouwstop gaat lijken op de vorige die in september afliep, dan zullen er zeker ook nu weer allerlei uitzonderingen worden bedacht waardoor er in de praktijk van een stop opnieuw geen sprake zal zijn.
In ieder geval zal er beslist geen bouwstop gelden voor Oost-Jeruzalem. Integendeel, Israel heeft daar onlangs de versnelde bouw van een groot aantal nieuwe huizen aangekondigd.

Het is dus zeer begrijpelijk dat de Palestijnen kritisch zijn en het is absurd dat President Obama nu Netanyahu de hemel in prijst om dit zogenaamd goedwillende gebaar. Immers, alle joodse nederzettingen in bezet gebied zijn illegaal en de internationale wetten verbieden het een bezettende macht om te bouwen en eigen burgers te vestigen in het bezette gebied. Netanyahu maakt hier dus, met volledige instemming van Obama, slechts een loos gebaar dat alleen bedoeld is als rookgordijn. Want nu kunnen Israel en de VS weer zeggen: "Kijk, wij zijn van goede wil, het zijn die Palestijnen die voortdurend dwarsliggen."

Het ergste van dit alles vind ik nog dat Obama heeft beloofd dat hij na het aflopen van deze nieuwe bouwstop Israel niet opnieuw om verlenging zal vragen. Daarmee laat hij duidelijk zien dat hij niet geïnteresseerd is in vrede, rechtvaardigheid en een menswaardig bestaan voor het Palestijnse volk, maar slechts in zijn eigen politieke positie. Het is daarvoor nu van belang dat het hem zal lukken het vredesoverleg weer op gang te krijgen, maar dat Israel zonder Amerikaanse druk na afloop van de bouwstop ongehinderd zijn gang zal kunnen gaan met het stelen van nog meer Palestijns land kan hem niet schelen omdat dat tegen die tijd niet meer uitmaakt voor zijn presidentschap. Erg jammer dat ook Obama zo opportunistisch blijkt te zijn, want bij zijn aantreden hoopten veel mensen toch op een andere Amerikaanse koers.

zondag 24 oktober 2010

De tweestatenoplossing?

Op zaterdag 22 oktober jl. zei Richard Falk, de VN rapporteur voor de mensenrechten in de door Israel bezette Palestijnse gebieden, dat een onafhankelijke Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza inmiddels niet meer mogelijk is. Als reden gaf hij aan dat er daarvoor simpelweg te veel Joodse nederzettingen op de Westoever zijn. Richard Falk: "Onafhankelijke Palestijnse staat is een illusie"

zondag 17 oktober 2010

De olijfplukreis

Gisteren, zaterdag 16 oktober, is het olijfplukprogramma weer van start gegaan dat jaarlijks georganiseerd wordt door de Joint Advocacy Initiative in Palestina.
The Joint Advocacy Initiative

maandag 11 oktober 2010

Een zeer betrokken muzikant

Onlangs ontdekte ik de Amerikaanse folk-zanger David Rovics. Ik vond hem via de Twitter van de Free Gaza Movement, waar zijn nieuwe liedje over de Freedom Flotilla onder de aandacht werd gebracht.
Song for the Mavi Marmara

Zijn teksten zijn politiek en sociaal zeer geëngageerd en naar ik begrijp treedt hij regelmatig op bij manifestaties en protesten. Hij heeft ook een aantal erg goede songs gemaakt over het Midden-Oostenconflict, waarvan ik er graag enkele wil noemen.

Dit liedje zet de situatie heel mooi in het juiste perspectief en klinkt ook nog lekker:
Occupation
En bij deze twee lukte het me niet mijn ogen droog te houden:
Jenin
They're building a wall

Er is op Youtube veel meer van hem te vinden, maar zelf vind ik deze drie het best. Veel luisterplezier!

maandag 27 september 2010

Bouwstop geëindigd

Vannacht om 0.00 uur liep de bouwstop voor nederzettingen op de westelijke Jordaanoever af die Israel tien maanden geleden onder Amerikaanse druk heeft afgekondigd. En Israel heeft deze bouwstop niet willen verlengen.

Alle Joodse nederzettingen in bezet gebied zijn illegaal en ze worden door geen enkel land ter wereld erkend. Ze behoren dus geheel en al te verdwijnen en het is uiteraard al helemaal verwerpelijk om ze dan ook nog uit te bouwen.
En hoewel de bouwstop in feite symbolisch was omdat er over de gehele Westoever steeds is doorgebouwd aan projekten waarvoor al toestemming was gegeven of die al gestart waren voor de bouwstop van kracht werd, geeft Israel met het niet verlengen ervan toch een zeer duidelijk signaal af, namelijk dat het hoe dan ook zijn eigen gang gaat en niet geïnteresseerd is in vrede met de Palestijnen.

Ik hoop dan ook dat president Abbas nu zijn rug recht zal houden en zal doen wat hij had aangekondigd, namelijk weglopen uit de huidige onderhandelingen, waar hij hoe dan ook al niet aan had moeten beginnen. Want het is nu maar weer eens duidelijk geworden dat ze zijn volk absoluut niets zullen opleveren.

zaterdag 18 september 2010

Een goed opiniestuk uit De Volkskrant

Graag wil ik wijzen op een stukje dat op 11 september jl. in De Volkskrant verscheen. Het is geschreven door Gretta Duisenberg, Jan Schnerr en Jan Wijenberg, en zeer de moeite van het lezen waard. Ik ben bang dat hetgeen hier geschetst wordt best eens waar zou kunnen zijn.
Weg met de Jordaanse optie!

vrijdag 3 september 2010

Nog een goed artikel over de "vredesbesprekingen"

Voor wie het Engels goed beheerst en wel eens iets meer wil dan de gekleurde en onvolledige berichtgeving door onze eigen media is hier nog een artikel dat duidelijk uitlegt waarom de huidige vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen een farce zijn. Mitchell hoping for a quick-fix fake peace

woensdag 1 september 2010

Aanslag

Gisteren, 31 augustus, heeft er op de Westelijke Jordaanoever een aanslag plaatsgevonden waarbij vier Israeli's zijn omgekomen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Palestijnse Hamasbeweging. Natuurlijk was het Witte Huis er als de kippen bij om deze aanslag op burgers scherp te veroordelen en de EU zal vast en zeker snel volgen. De aanslag zou bedoeld zijn om de vredesbesprekingen te ondermijnen die op het punt van beginnen staan. Maar wie veroordeelt de andere partij voor al haar wandaden?

vrijdag 27 augustus 2010

Vredesbesprekingen?

Ik zie mezelf genoodzaakt om iets te schrijven over de direkte vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen die op 2 september van start zullen gaan. Ik doe dit met tegenzin omdat ik er geen enkel resultaat van verwacht, althans niet een rechtvaardig en eerlijk resultaat. Maar de ervaring heeft me geleerd dat onze media over het algemeen niet erg objectief en ook onvolledig over dit onderwerp berichten, zodat ik de zaken graag even in het juiste licht wil plaatsen.

Eindspurt Burgerinitiatief "Sloop De Muur"

Het Burgerinitiatief Sloop De Muur loopt goed maar er zijn, volgens het Nederlands Palestina Komitee, nog zo'n 1000 handtekeningen nodig. Mocht je dus nog niet getekend hebben, doe dit dan alsnog en geef het ook aan zoveel mogelijk mensen door.

Deze muur, die Israel volgens het Internationaal Gerechtshof helemaal niet mocht bouwen, is meer dan 600 km lang en snijdt diep in Palestijns land. Hij veroorzaakt onnoemelijk veel narigheid voor de bevolking. Daarom wordt er op de Westoever wekelijks vreedzaam tegen geprotesteerd, maar steeds vaker worden demonstranten door Israel gedood of tot gevangenisstraf veroordeeld wegens "illegale" activiteiten. Maar het is nog steeds de muur die illegaal is! Laten we dus ons best doen om dit op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Voor meer informatie en om het initiatief te tekenen: http://www.sloopdemuur.nl

maandag 16 augustus 2010

Heel persoonlijk

Dit stukje gaat niet over het Midden-Oostenconflict als zodanig. Er zijn namelijk de laatste tijd in mijn privéleven dingen gebeurd waardoor ik de behoefte heb om eens op een rijtje te zetten wat het voor mij betekent om me in te zetten voor de Palestijnse zaak en hoe dit van invloed is op mijn relaties.

maandag 9 augustus 2010

Nederland is berucht aan het worden om zijn Christen-Zionisme

Voor de tweede keer in korte tijd is er op de Electronic Intifada een artikel verschenen over fundamentalistisch Christendom in Nederland. Deze keer gaat het over de steun van sommige van deze groepen voor de kolonisatiepolitiek van Israel.

woensdag 21 juli 2010

Een Freedom Flotilla song van eigen bodem

Het is leuk om te merken dat er ook in ons eigen land mensen zijn die hun creativiteit inzetten voor de goede zaak. Dit liedje is gemaakt door Tariq Shadid, ook bekend als Doc Jazz, die zich al jaren sterk maakt voor vrijheid voor de Palestijnen. Klik hier om het filmpje te bekijken

maandag 19 juli 2010

De werkelijke Netanyahu

Onlangs is er op het internet een video opgedoken waarin premier Benjamin (Bibi) Netanyahu van Israel heel mooi zijn ware aard laat zien. Klik hier om te kijken

maandag 12 juli 2010

Vuvuzela

Wellicht een beetje als mosterd na de maaltijd nu het WK net voorbij is, maar dit filmpje vind ik een erg leuke mix van voetbal, boycot en Flotilla. En wie weet kan het de kater van de verloren finale wat relativeren; voetbal is tenslotte niet het belangrijkste op de wereld.
http://www.youtube.com/watch?v=wKn1F8R_2_E&feature=youtu.be

woensdag 7 juli 2010

Nog een liedje

Wederom een liedje over Gaza. Deze keer is het alleen audio, maar de tekst geeft de essentie van het hele conflict zeer accuraat weer.

http://soundcloud.com/batmusic/song-for-gaza

maandag 5 juli 2010

Right To Read

De actie "Right To Read" is een internationaal initiatief om geld en middelen bij elkaar te krijgen om schoolspullen naar Gaza te gaan brengen. Er is daar gebrek aan allerhande lesmateriaal omdat Israel dit niet toelaat, waardoor het onderwijs steeds slechter wordt. Bovendien zijn veel kinderen geestelijk of lichamelijk getraumatiseerd door de blokkade en door de ernstige beschietingen en bombardementen die ze in het verleden hebben meegemaakt en die nog steeds regelmatig voorkomen. Het is van groot belang dat juist deze kwetsbare kinderen tenminste nog behoorlijk onderwijs krijgen.

Het is de bedoeling om zaken zoals boeken, pennen, potloden en papier naar Gaza te brengen en ook om ter plekke mensen te interviewen zodat de rest van de wereld hun verhaal te horen krijgt. De actie kan gesteund worden door geld te doneren, maar ook het betuigen van morele steun door gewoon de petitie te tekenen is al waardevol.

http://gazafreedommarch.org/cms/en/appeals/right-to-read.aspx

woensdag 30 juni 2010

Opnieuw de blokkade...

Na het debacle met de Freedom Flotilla voor Gaza heeft Israel moeten toegeven aan de internationale druk om de blokkade van de Gazastrook te versoepelen. Maar wat houdt die versoepeling precies in? Wordt het leven voor de mensen daar nu echt beter?

zondag 20 juni 2010

Dries van Agt: "Een schreeuw om recht"

Vrijdagavond heb ik een lezing bezocht van oud CDA-politicus Dries van Agt over de Palestijnse kwestie. Tijdens deze lezing behandelde van Agt heel in het kort de inhoud van het boek dat in 2009 van hem over dit onderwerp is verschenen.

woensdag 16 juni 2010

Een rap song voor Palestina

Dit liedje kende ik al een poos, maar ik kwam tot nu toe nooit op het idee om het hier te plaatsen. Rap muziek is niet direkt mijn favoriete genre, maar ik denk dat iets als dit veel meer kans maakt om jonge mensen aan te spreken dan de "saaie" stukjes die verder nog op deze weblog staan. Deze rapper, Lowkey, is erg begaan met de Palestijnen en heeft onlangs nog zeer gepassioneerd gesproken (en gerapt) tijdens een grote demonstratie in Engeland. Het is fantastisch als iemand zo, op geheel eigen wijze, aandacht vraagt voor de Palestijnse zaak.
http://www.youtube.com/watch?v=GO5Cay6GUkM

Welke menselijke waarden leren Israeli's hun kinderen?

Gisteren las ik een artikel over de Israelische schrijver en jazz-musicus Gilad Atzmon. http://arabnews.com/opinion/columns/article66233.ece In dit artikel geeft deze schrijver, die inmiddels zijn land voorgoed de rug heeft toegekeerd en in Engeland woont, zijn mening over de staat Israel en ook over de Joodse identiteit. Hij laat van beide geen spaan heel en vindt zelfs dat Israel, vanwege zijn fundamenteel inhumane aard en Zionistische principes, uit de Verenigde Naties gezet zou moeten worden. Helemaal goed dus! Maar ik ben toch best geschrokken van zijn beschrijving van het Zionistische gedachtengoed dat hem als kind werd bijgebracht.

dinsdag 15 juni 2010

Geen onafhankelijk onderzoek naar aanval op Freedom Flotilla

President Obama van de VS vindt het voldoende dat Israel zelf een onderzoek instelt naar de aanval op de Freedom Flotilla en de daaropvolgende slachtpartij aan boord van het Turkse schip Mavi Marmara. En aangezien de VS het vetorecht hebben in de Verenigde Naties, zal het daar ook bij blijven en zal er dus geen internationaal, onafhankelijk onderzoek komen. Hiermee hebben we dus de absurde situatie dat de crimineel zelf zijn misdaden mag onderzoeken.

dinsdag 8 juni 2010

Israëlische aanval op "Freedom Flotilla" was illegaal

De laatste dagen is er heel wat gediscussieerd over de vraag of de aanval door Israël op het hulpkonvooi voor de Gazastrook nu gerechtvaardigd was of niet. Vanzelfsprekend vindt Israël zelf van wel en natuurlijk is onze eigen Minister van Buitenlandse Zaken Verhagen (CDA) het daar roerend mee eens. Maar een aantal landen, waaronder Frankrijk, Zweden, Griekenland en Turkije, heeft de aanval inmiddels veroordeeld en ook het gehele pro-Palestijnse kamp is er woedend over. Maar hoe zit het nu echt? Had Israël het recht die schepen aan te vallen of niet? Ik heb geprobeerd dit uit te zoeken en, hoewel deze materie erg ingewikkeld is, denk ik toch dat ik er nu wel een beetje van begrijp.

woensdag 2 juni 2010

Petitie over aanval op schepen en blokkade van Gaza

Deze petitie eist een internationaal onderzoek naar de Israëlische aanval op de Freedom Flotilla voor Gaza, en eveneens beëindiging van de blokkade. Zodra er 200.000 handtekeningen zijn, wordt de petitie aangeboden aan de Verenigde Naties. Tekenen dus, en geef de link ook gerust door.

http://www.avaaz.org/en/gaza_flotilla_3/98.php?CLICKTF

Een ontroerend liedje voor Gaza

Helaas is wat in dit liedje wordt beschreven voor de mensen daar de
realiteit.

http://www.youtube.com/watch?v=tq8aM90Hx6M&feature=related

maandag 31 mei 2010

Verschrikkelijk!

de "Freedom Flotilla", het konvooi schepen dat met hulpgoederen onderweg was naar Gaza om de onsingelde bevolking daar te helpen, is vanochtend aangevallen door het Israëlische leger.

zondag 23 mei 2010

Verkiezingen

Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen heb ik de programma's van de verschillende partijen eens onder de loep genomen om te zien welk Midden-Oostenbeleid zij voorstaan.

vrijdag 21 mei 2010

Plant een olijfboom!

Ik ben me ervan bewust dat mijn weblog vooral over negatieve zaken gaat. Dit is inherent aan het onderwerp, want een conflict met onderdrukking, bezetting etc. is nu eenmaal niet iets om ja tegen te zeggen. Toch wil ik van tijd tot tijd ook graag eens iets uitsluitend positiefs schrijven en gelukkig is dit ook goed mogelijk want er zijn voldoende positieve acties en initiatieven om de Palestijnen te helpen.

donderdag 20 mei 2010

Israël begint steeds meer op een Apartheidsstaat te lijken

Er duiken steeds meer berichten op over dubieuze arrestaties van Palestijnse staatsburgers van Israël. Het gaat hierbij om mensen die zich op één of andere manier inzetten voor gelijke rechten voor Palestijnen en Joden, die op zeer verdachte manier en met veel geheimzinnigheid gevangen gezet worden.

zaterdag 15 mei 2010

The Free Gaza Movement

Gisteravond is het eerste schip van een groep van acht schepen met hulpgoederen vertrokken richting de Gazastrook.

donderdag 13 mei 2010

Gaza in plain language

Wie wil zien wat er werkelijk in Gaza gebeurde tijdens Operation Cast Lead in december 2008 en januari 2009, zou deze video eens kunnen bekijken. En dat is nu onze trouwe bondgenoot en vriend Israël!

Wees wel voorbereid, het is niet aangenaam. http://www.youtube.com/watch?v=QFK5TNcmEmg

woensdag 12 mei 2010

Een prima video!

Dit filmpje wil ik niemand onthouden. Het legt beter uit dan ik dat zelf ooit zou kunnen waarom ik deze weblog ben gestart.

http://www.youtube.com/watch?v=nxxYTJNEZJo

Geboren in Gaza

http://english.aljazeera.net/programmes/general/2010/05/2010566436254229.html

Dit is een documentaire die onlangs werd uitgezonden door het televisiestation Aljazeera.

dinsdag 11 mei 2010

Hey Elton!

Dit is een video die gemaakt is om Elton John te overreden het concert af te zeggen dat hij van plan is in juni in Tel Aviv te geven. Als hij aan deze oproep gehoor geeft, treedt hij daarmee in de voetsporen van mensen als Carlos Santana en Gil Scott-Heron, die ook niet in Israël gezien willen worden en dus hun daar geplande concerten hebben geannuleerd. Best leuk gedaan!

http://intifada-palestine.com/2010/05/hey-elton-a-call-for-elton-john-to-cancel-his-upcoming-tel-aviv-concert-video/

Helaas...

Kennelijk is Israël nu toch toegelaten als lid van de OECD, ondanks vele protesten en petities hiertegen vanuit nogal wat landen. Ik heb hier geen rechtstreeks bericht over gevonden, maar wel via Electronic Intifada een persbericht van de BNC (Boycott, Divestment and Sanctions National Comittee). Deze Palestijnse organisatie is terecht bijzonder teleurgesteld over de beslissing van de OECD. Wat ik zelf met name zeer verontrustend vind is het gemak waarmee de OECD haar eigen toelatingscriteria terzijde schuift als dat beter uitkomt. Het persbericht geeft wat achtergrond en legt duidelijk uit waarom de Palestijnen graag hadden gezien dat aan Israël het lidmaatshcap onthouden was.

http://electronicintifada.net/v2/article11256.shtml

donderdag 6 mei 2010

Een zeer beschamend artikeltje

Ongeveer een week geleden verscheen op Electronic Intifada
www.electronicintifada.net
een artikeltje over Christen-fundamentalisme in de Nederlandse politiek en over de invloed die dit heeft op ons Midden-Oostenbeleid. Bij mij riep dit stukje de sterke behoefte op om luid en duidelijk uit te spreken dat dit niet over mij gaat, dat ik anders ben en niets met dit soort overtuigingen te maken wil hebben.

http://electronicintifada.net/v2/article11234.shtml

Enkele zeer zinvolle petities

Ik zet mijn lezers maar meteen aan het werk. Hier zijn een paar petities die zeer de moeite waard zijn om te ondertekenen.

Introductie

Dit is dan het eerste bericht op mijn nieuwe weblog. Hierin wil ik mezelf kort voorstellen en vertellen waarom ik deze blog ben gestart.