woensdag 1 september 2010

Aanslag

Gisteren, 31 augustus, heeft er op de Westelijke Jordaanoever een aanslag plaatsgevonden waarbij vier Israeli's zijn omgekomen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Palestijnse Hamasbeweging. Natuurlijk was het Witte Huis er als de kippen bij om deze aanslag op burgers scherp te veroordelen en de EU zal vast en zeker snel volgen. De aanslag zou bedoeld zijn om de vredesbesprekingen te ondermijnen die op het punt van beginnen staan. Maar wie veroordeelt de andere partij voor al haar wandaden?

Natuurlijk valt zo'n aanslag waarbij burgerdoden vallen nooit goed te praten. Hoewel een volk onder bezetting wettelijk het recht heeft zich te verzetten, ook gewapenderhand, heeft het daarbij ook de plicht om burgers te sparen. Maar ik vind het zeer twijfelachtig of in dit geval de slachtoffers als burgers moeten worden beschouwd. Het waren kolonisten die zich in illegale nederzettingen gevestigd hadden. Op zich is dat al een daad van agressie en provocatie, en als je dan ook nog meetelt dat de kolonisten er alles aan doen om de oorspronkelijke bewoners het leven zoveel mogelijk zuur te maken, dan zou je toch zeggen dat ze het over zichzelf hebben afgeroepen als hun iets overkomt. Eerlijk gezegd kan ik daarvoor maar weinig medelijden opbrengen. Uiteraard heb ik wel te doen met de kinderen van de twee omgekomen echtparen, die nu immers wees geworden zijn. Tenslotte hebben zij er niet om gevraagd een stel immorele en onverantwoordelijke ouders te hebben die het nodig vonden zich illegaal te vestigen in bezet land waar ze niets te maken hadden.

Maar zelfs als de slachtoffers wel burgers waren en de aanslag dus veroordeeld behoort te worden, vind ik het toch nog zeer pijnlijk om te zien hoe we hier in het westen met twee maten blijven meten.

In de afgelopen tien jaar zijn er in de Gazastrook duizenden Palestijnse burgers gedood bij acties van de IDF. In dit aantal worden de slachtoffers van de echt grote bombardementen nog niet eens meegeteld. Er zijn in de laatste vijf jaar een paar tientallen vissers gedood omdat ze verder de zee opvoeren dan Israel toestaat om voldoende vis te kunnen vangen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wie de door Israel ingestelde bufferzone betreedt, die overigens zo'n 30 % van het bouwland in Gaza onbruikbaar maakt, loopt ook het risico om doodgeschoten te worden, zelfs vrouwen en kinderen. (Overigens, en even helemaal terzijde gebeurt dit doodschieten van Palestijnen in de bufferzone door dienstplichtige meisjes van zo'n 18 tot 20 jaar die achter een computerscherm zitten met een soort joystick voor zich. Het lijkt op een game console zoals een Playstation. Zodra ze iemand zien die te dicht bij de bufferzone komt hoeven ze alleen maar de joystick te bewegen en dan is er weer een Palestijn minder.) Ook op de Westoever worden regelmatig Palestijnse burgers gedood door de IDF, bijvoorbeeld demonstranten die protesteren tegen de Apartheidsmuur. Ik zou zo nog pagina's lang door kunnen gaan met het opsommen van alle terreurdaden van de staat Israel, maar dit heb ik elders op deze blog al gedaan dus zal ik hier achterwege laten. Waar het mij om gaat is de enorme hypocrisie waarmee het westen dit conflict benadert. We veroordelen de Palestijnen voor een speldenprik die menselijkerwijs ook nog eens zeer begrijpelijk is in het licht van de situatie waarin ze moeten leven, maar sluiten onze ogen voor het enorme leed en het enorme aantal burgerdoden dat veroorzaakt wordt door de staatsterreur van Israel. En nogmaals, ik praat de Palestijnse aanslagen niet goed, maar als je de ene partij veroordeelt om zijn misdaden, dan moet je dat met de andere ook doen, en wel navenant. Als de wereld hierin werkelijk consequent zou zijn zou Israel enorme sancties opgelegd moeten krijgen en waarschijnlijk zelfs geen lid meer mogen zijn van de VN. Maar zover zijn we helaas nog lang niet, er is nog heel veel te doen!

Los van dit alles vind ik dit geen slimme zet van Hamas. Niet omdat dit een gevaar kan vormen voor de zogenaamde vredesbesprekingen zelf, want daar valt hoe dan ook niets van te verwachten. Maar nu kan Israel zeggen: "Zie je wel dat de Palestijnen geen vrede willen?" en daarmee de aandacht afleiden van de werkelijke oorzaak van het hele conflict, namelijk de bezetting, kolonisatie en onderdrukking door Israel en zijn oorlogszuchtige houding ten opzichte van zijn buurlanden. En de kans is groot dat Israel hier weer met excessief geweld op zal reageren of, zoals het vaker doet, het zal aangrijpen als excuus voor gewelddadige acties die het toch al van plan was. Hoe dan ook is een dergelijke aanslag niet best voor het imago van de Palestijnen in het westen, dat toch al veel te wensen overlaat.

Voor een uitgebreide presentatie over de schokkende details van geweld door kolonisten tegen Palestijnse burgers, zie hier:
When settlers attack
En hier is nog een artikel over geweld tegen burgers, met name door kolonisten maar ook door het bezettingsleger. Dit alles in relatie tot Palestijnse aanslagen en de dubbele moraal van het westen in dit verband:
When they shout, we strongly condemn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten