vrijdag 3 september 2010

Nog een goed artikel over de "vredesbesprekingen"

Voor wie het Engels goed beheerst en wel eens iets meer wil dan de gekleurde en onvolledige berichtgeving door onze eigen media is hier nog een artikel dat duidelijk uitlegt waarom de huidige vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen een farce zijn. Mitchell hoping for a quick-fix fake peace

De schrijver van dit artikel betoogt dat er helemaal geen vredesbesprekingen nodig zijn omdat alles wat er moet gebeuren al op papier staat, namelijk in alle resoluties over dit onderwerp die de Verenigde Naties in de loop van de tijd hebben aangenomen. Hij neemt de belangrijkste resoluties nog even kort door en stelt dat het enige dat de Amerikaanse gezant Mitchell hoeft te doen is flink met zijn vuist op tafel slaan bij de VN en zijn gezag laten gelden om al die resoluties nu eindelijk eens uitgevoerd te krijgen. Ook laat hij nog maar eens zien hoe enorm partijdig de Amerikanen zich in dit conflict opstellen en hoe klunzig en zelfs ongeïnformeerd het optreden van President Obama hierin is. En natuurlijk gaat het ook nog even over het malle feit dat Hamas niet mee mag praten en over de zwakte van Mahmud Abbas. Hij vraagt zich terecht af waarom de Palestijnen over hun fundamentele rechten moeten onderhandelen met een staat die hun alles afpakt, terwijl hun rechten toch allang zwart op wit staan maar hun steeds door de internationale gemeenschap zijn ontzegd. Kortom, een artikel dat zeer de moeite waard is om te lezen.

N.B. Ik vond dit artikel op de website van Elias F. Harb: http://www.intifada-palestine.com Deze site richt zich erop om Amerikaanse lezers de waarheid over dit conflict te laten zien wat natuurlijk erg hard nodig is. En hoewel ik een enkele keer wel eens iets aantref dat enigszins in de richting gaat van samenzweringstheorieën, bevat deze site ook veel waardevolle informatie voor Nederlanders die eens de andere kant van het hele verhaal willen horen. In dit verband wil ik dan overigens meteen maar wat andere informatieve sites noemen, namelijk: http://www.electronicintifada.net En wat dichter bij huis het Nederlands Palestina Komitee http://www.palestina-komitee.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten