maandag 19 juli 2010

De werkelijke Netanyahu

Onlangs is er op het internet een video opgedoken waarin premier Benjamin (Bibi) Netanyahu van Israel heel mooi zijn ware aard laat zien. Klik hier om te kijken Het filmpje schijnt in 2001 opgenomen te zijn tijdens een bijeenkomst van weduwvrouwen van kolonisten uit illegale nederzettingen op de West Bank. Bibi schijnt niet geweten te hebben dat de camera nog liep toen hij zijn ontboezemingen deed.

Omdat ik geen Hebreeuws versta moet ik afgaan op de Engelse vertaling die erbij gegeven wordt. Ik kan zelf niet nagaan of deze correct is, dus ik houd me aanbevolen voor eventuele op- of aanmerkingen hierbij. Ik zal hier kort in het Nederlands samenvatten wat Bibi, volgens de Engelse vertaling, gezegd heeft.

Aan het begin van het videofragment drijft Netanyahu de spot met Amerika. Hij zegt dat hij Washington in zijn zak heeft en dat Amerika zeer gemakkelijk te manipuleren is. Zelfs onder president Clinton, die toch extreem pro-Palestijns was, deed Amerika precies wat Israel wilde. (Clinton pro-Palestijns? Bestaat er soms nog een andere Clinton dan degene die we allemaal kennen?) Vervolgens begint hij erover op te scheppen dat hij in de jaren 90, toen hij verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Oslo-akkoorden, deze volledig gesaboteerd heeft. De Oslo-akkoorden hielden namelijk in dat de Palestijnen zelfbestuur zouden krijgen over de gehele Westoever, behalve de militaire locaties en de stukken die Israel om veieligheidsredenen niet kon afstaan. Bibi bedong dat Israel in zijn eentje mocht bepalen welke stukken land van Palestijns zelfbestuur moesten worden uitgesloten en heeft vervolgens simpelweg al het land aangemerkt als militair of strategisch belangrijk voor Israel, op de stad Hebron na. Hij is daar ook nog trots op en zegt dat je beter, bij wijze van spreken, 2% kunt afstaan, hoe pijnlijk dat ook is, dan je aan de afspraken houden zodat je bijna alles moet teruggeven.

Nu moet ik zeggen dat ik niet geloof dat Israel ooit van plan is geweest om mee te werken aan een rechtvaardige vrede met de Palestijnen, maar dit filmpje laat duidelijk zien dat in ieder geval Netanyahu dit destijds niet van plan was en zich ook niet aan gemaakte afspraken wenste te houden, al deed hij voor de buitenwereld wel alsof. En te oordelen naar zijn huidige gedrag als premier is hij geen steek veranderd. Het Israelische beleid ten aanzien van de Palestijnen is in de laatste jaren alleen maar agressiever geworden. De steeds verdergaande annexatie van Oost-Jeruzalem, de blokkade van Gaza en de bloedige aanval op het hulpkonvooi van afgelopen mei zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

In Amerika betwijfelen steeds meer mensen of het wel in het landsbelang is om Israel onvoorwaardelijk te blijven steunen. En als ik president Obama was, zou ik me daar zeker eens goed over achter mijn oren krabben. Is een land dat hem als een volgzaam schoothondje beschouwt en hem achter zijn rug uitlacht werkelijk een vriend en bondgenoot? Maar wat ik voor een politicus echt onvergeeflijk vind is kiezersbedrog. Netanyahu heeft zich, ondanks zijn rechtse standpunten, steeds voorgedaan als iemand met de intentie om te streven naar vrede en een Palestijnse staat. Uit dit filmpje blijt duidelijk dat dit nooit zijn bedoeling is geweest. Daar had hij eerlijk over moeten zijn naar de Israelische kiezers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten